skip to Main Content

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Ohjelmatoimisto Kristalli
Kaijanlammentie 5 B 3, 40530 Jyväskylä
Y-tunnus: 2054090-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava:
Johanna Vauto
Kaijanlammentie 5 B 3, 40530 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Kristalli Oy:n asiakas-, työntekijä- ja henkilöstörekisteri (sopimussuhde).
Kristalli Oy:n asiakasrekisteri markkinointiin.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.
  • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen.
  • Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja työsuhteen toteuttamisen vaatimalla tavalla esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden nimi- ja osoitelistaa, käsittelemällä verokortteja, ylläpitämällä sopimusasiakastietoja sekä käsittelemällä sopimuksia.
  • Yhteydenpitoon ja markkinointiin käytettävän rekisterin tiedon on kerätty julkisista lähteistä (yritysten www-sivut) tai henkilö on itse pyytänyt liittymistä rekisteriin.
  • Yhteystietoja luovutetaan yrityksen sisällä tarvittaessa esimerkiksi tuotantojen toteuttamiseksi sekä hotelli- tai lentovarauksen tekemisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidystä vain tarvittavat perustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä. Yhteydenpitoon ja markkinointiin käytettävän rekisterin tiedon on kerätty julkisista lähteistä (yritysten www-sivut) tai henkilö on itse pyytänyt liittymistä rekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ohjelmatoimisto Kristallin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

9. Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään viimeisimmästä asiakassuhteesta, kun siihen on perustellusti oikeutettu etu.

Lisäksi:

  • Työntekijöiden ja alihankkijoiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.
  • Tapahtumatuotantoihin liittyviä yhteystietoja poistetaan tapahtuman jälkeen, ellei kyseessä ole pidempi asiakassuhde, jolloin niitä käsitellään asiakastietojen mukaisesti.
  • Talkoolaisten yhteystietoja säilytetään talkoolaisen suostumuksella kaksi vuotta ilmoittautumisen jälkeen mahdollisten uusien talkootehtävien tarjoamiseksi.
  • Vieraslistat poistetaan tapahtumien jälkeen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ohjelmatoimisto Kristallin käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät. Palkkalaskelmat ja sopimukset lähetetään pääsääntöisesti kyseiseen tarkoitukseen rakennetun sähköisen ohjelman kautta Procountorista.
Sähköiset järjestelmät (Procoutor ja MailChimp) sijaitsevat suojatuilla palvelimilla. Rekistereihin kirjautuminen tapahtuu salasanalla ja se toteutetaan aina suojatulla yhteydellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö esim. sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

Back To Top